Η ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε ξεκίνησε το 1992 με την παραγωγή του φυσικού επιτραπέζιου νερού Σεληνάρι. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο Βραχάσι Λασιθίου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου, Σεληνάρι.

Το νερό προέρχεται από την υδάτινη περιοχή «ΤΑΡΜΑΡΟΣ» που βρίσκεται ανάμεσα στα Λασιθιώτικα βουνά και αντλείται από ιδιόκτητη γεώτρηση στο έδαφος της Βοθυλιάς, σε μηδενική απόσταση από τον χώρο εμφιάλωσης.

Η ποιότητα του νερού είναι άριστη και το κατατάσσει ως ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης σύμφωνα με τις χημικές αναλύσεις στο Ι.Γ.Μ.Ε, μικροβιολογικές αναλύσεις στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΕΛ. ΚΕ. ΘΕ). Με καθημερινές αναλύσεις στο εργαστήριο μας φροντίζουμε για την διασφάλιση της ποιότητας για την καλύτερη δυνατή προστασία του καταναλωτή.

Η εμφιάλωση γίνεται στον χώρο της πηγής σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, και ακολουθεί του αυστηρότερους υγειονομικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πιστοποιημένη με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 μελέτη HACCP.

Ιστοσελίδα εταιρίας