•  

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 •  
  Επωνυμία επιχείρησης:
 •  
  Δραστηριότητα της επιχείρησης:
 •  
  Α.Φ.Μ.:
 •  
  Δ.Ο.Υ.:
 •  
  Διεύθυνση:
 •  
  T.K.:
 •  
  Πόλη:
 •  
  Νομός:
 •  
  Τηλέφωνο:
 •  
  Κινητό τηλέφωνο:
 •  
  Φαξ:
 •  
  E-mail:
 •  
  Ιστότοπος:
 •  
  Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου:
 •  
  Ονομ/μο προσώπου για επαφή, διευκρινίσεις:
 •  
  Σταθερό τηλ:
 •  
  Κινητό τηλ:
 •  
  Αριθμός προσωπικού:
 •  
  Θέσεις εργασίας:
 •  
  Σύνθεση προσωπικού:
 •  
  Άνδρες:
 •  
  Γυναίκες:
 •  
  Έλληνες:
 •  
  Αλλοδαποί:
 •  
  Νομική μορφή:
 •  
  Μετοχική σύνθεση της επιχείρησης (αναγράψτε το ποσοστό της μετοχικής σύνθεσης)
 •  
  Έλληνες (%):
 •  
  Κύπριοι (%):
 •  
  Άλλοι (%):
 •  
  Απαιτήσεις νομοθεσίας (Εθνικής ή Διεθνούς) που διέπουν τη λειτουργία και τα παραγόμενα προϊόντα / υπηρεσίες της Επιχείρησης:
 •  
  Δηλώνω ότι, όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και μπορούν να διασταυρωθούν ανά πάσα στιγμή.
 •  
  Λεξάριθμος ασφαλείας (συμπληρώστε τη λέξη που βλέπετε στην εικόνα στο κουτάκι ακριβώς από κάτω):

 •  
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ