Όροι και προϋποθέσεις

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να εγγραφεί και να της χορηγηθεί η
Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρησης Παραδοσιακών Προϊόντων πρέπει να πληροί της ακόλουθες προϋποθέσεις.

1.    Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης να ανήκει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε Έλληνες, Κύπριους ή Ομογενείς.

2.    Οι Έλληνες εργαζόμενοι στην επιχείρηση, να είναι περισσότεροι του 70% του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων.

3.    Το συγκεκριμένο προϊόν να παράγεται με παραδοσιακές μεθόδους και κατά 70% με παραδοσιακά υλικά τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.

Η βεβαίωση παρέχεται μετά από την αποστολή στον μη κερδοσκοπικό φορέα ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ υπογεγραμμένη δήλωση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπως και το δικαίωμα διαγραφής της επιχείρησης σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης, με σχετική αναφορά στην κεντρική του ιστοσελίδα.

Το κόστος της Βεβαίωσης Ελληνικής Επιχείρησης Παραδοσιακών Προϊόντων από τον οργανισμό ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ανέρχεται στα 110 €.

 

Παροχές

1     Εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραδοσιακών Προϊόντων

2     Χορήγηση Βεβαίωσης Ελληνικής Επιχείρησης Παραδοσιακών Προϊόντων και σχετικού αυτοκόλλητου σήματος 

3     Δικαίωμα χρήσης του ιστορικού σήματος του ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε όλες τις μορφές νόμιμης επικοινωνίας της επιχείρησης, όπως και για τη σήμανση των συσκευασιών των προϊόντων.

4     Συμμετοχή της επιχείρησης σε εκπτωτική κάρτα για τα φυσικά μέλη του φορέα.

5     Προβολή δωρεάν  στην ιστοσελίδα του www.epimenonellinika.gr με δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης προϊόντων ή υπηρεσιών και link – μετάβασης στη ιστοσελίδα της επιχείρησης

6     Προνομιακή συμμετοχή της επιχείρησης σε εκθέσεις, βραβεύσεις κλπ.