ΓΟΓΙΟΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΚΕ
ΓΟΓΙΟΝΗΣ
Γαλακτοκομικά Προϊόντα
ΓΕΡΓΕΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ.Κ. 70003 ΚΡΗΤΗ
Κιν: +30 6988 414262, 6974 046730